การศึกษา

ม.รังสิต จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 34 “DELUSION “ (dəˈlo͞oZHən)”

            สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 34 ” DELUSION “ (dəˈlo͞oZHən) ภายในนิทรรศการจัดแสดงผลงาน DELUSION (n.) ภาพซ้อน : ความซับซ้อนของสิ่งใหม่ที่ผสมผสานความคิด และความชุลมุนเข้าสู่แง่คิดของจิตวิญญาณความเป็นนักออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ที่นำพาไปพบกับเส้นทางใหม่ที่หลากหลาย มุมมองแปลกใหม่ และมิติต่างๆ ทางความคิดของนักศึกษา ซึ่งเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2567 ณ ชั้น 3  ตึก ทรู ดิจิทัล พาร์ค (เวสต์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *