การศึกษา

อ.ปานเทพ เผยหลักสูตรแพทย์แผนไทย ก. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิตสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน 100 %

          คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เผยผู้เรียนหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประเภท ก. สอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ผ่านยกรุ่น 100%

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า การเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประเภท ก. เป็นการแพทย์แผนไทยสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะได้ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือได้สิทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยที่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านสายการแพทย์แผนไทยมาก่อน และไม่จำกัดอายุ ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเริ่มต้นได้จากคนที่อายุ 15 ปี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป จนถึงผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในมิติการแพทย์แผนไทยก็สามารถเข้าเรียนได้ โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ ในระยะเวลา 3 ปี ผู้เรียนมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งเภสัชกรรมไทย หรือเวชกรรมไทย และหากสอบได้ในด้านเภสัชกรรม สามารถเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ หรือถ้าสอบเวชกรรมไทยได้ก็สามารถเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย หรือสหคลินิกการแพทย์แผนไทยร่วมกับคนอื่นในสาขาอาชีพทางการแพทย์ได้

“ปัจจุบัน ม.รังสิต โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้เปิดหลักสูตรนี้มาแล้ว 5 รุ่น ทั้งนี้ ในปี 2565 ผู้ที่มีโอกาสสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย คือพร้อมจะเปิดคลินิกทั้งประเทศ มีสอบผ่านประมาณร้อยละ 50 ในส่วนของม.รังสิต เปิดสอบภาคทฤษฎี สอบผ่านได้ร้อยละ 75 และต่อมามีการสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ผลปรากฏว่า เป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้อนุมัติให้ผู้เรียนสอบเภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทย ประเภท ก. ในการสอบวิชาชีพโดยสภาการแพทย์แผนไทยในภาคปฏิบัติ พบว่า ทั้งเภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทย ในภาคปฏิบัติ สามารถสอบได้ยกรุ่น 100% นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราสามารถมีมาตรฐานการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย แต่สามารถสอนบุคคลทั่วไปได้ ซึ่งถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการผลิตผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ให้สามารถเพิ่มปริมาณเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ” คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต กล่าวเสริม  

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภท ก. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 5169 หรือแฟนเพจ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต https://www.facebook.com/orientalmedrsu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *