การศึกษา

สาขาภาษาอังกฤษ ม.รังสิต เปิดรันเวย์ในห้องเรียนในรายวิชา ENG379

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดพื้นที่ห้องเรียนเป็นรันเวย์ Final Presentation ในรายวิชา ENG379 English for Fashion Industry เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเสื้อผ้าจากวัสดุหรือเสื้อผ้าเก่า สร้างระบบแบรนด์ของตนเอง พร้อมเปิดหน้าร้านบน Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *