ในประเทศ

มทร.ธัญบุรี จับมือสสว.ช่วยผู้ประกอบการออนไลน์เพิ่มความรู้มุ่งสู่จีน

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้มทร.ธัญบุรี ดำเนินการอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยDigital Marketing  ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 โดยดูแลผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพ และปริมณฑลนั้น ในปี 2563 ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมกว่า 3,600 ราย มีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าออนไลน์ กว่า 2,400 ร้านค้า และสามารถช่วยพัฒนาสินค้าขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ กว่า 30,000 ผลิตภัณฑ์ เพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการได้ถึง 385 ล้านบาท ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นเพราะมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เป็นแพลตฟอร์มด้านตลาดออนไลน์ เช่น Shopee Lazada ตลาดดอมคอม LNWShop เป็นต้น ที่จัดส่งที่ปรึกษาจากแพลตฟอร์มต่างๆ ร่วมกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอบรมดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับการอบรมเป็นการอบรมแบบออนไลน์ ระยะเวลา 3-5 วัน  โดยแบ่งผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ยังไม่มีช่องทางขายออนไลน์ แต่มีสินค้า เป็นกลุ่มที่ต้องอบรมความรู้พื้นฐานด้านการตลาดออนไลน์ โดยที่ปรึกษาจากมทร.ธัญบุรีจะช่วยสร้าง Content เกี่ยวกับตัวแบรนด์ รายละเอียดสินค้าบริการที่ต้องการสื่อสารไปยังลูกค้า ถ่ายภาพสินค้า สอนเทคนิคการทำตลาด จนไปถึงการนำสินค้าวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 2. กลุ่มที่มีร้านค้าออนไลน์อยู่แล้ว มีสินค้าแต่ยังไม่สามารถขายได้ จัดที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคเข้าไปช่วยใช้เครื่องมือออนไลน์ เพื่อเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาด 3.กลุ่มที่มีศักยภาพอยู่แล้ว ที่สามารถจำหน่ายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ได้ และสินค้ามีมาตรฐาน กลุ่มนี้จะมีการจัดที่ปรึกษาเป็นรายกิจการ เพื่อช่วยทำแผนธุรกิจเป็น Digital marketing Plan  เกิดการทำธุรกิจออนไลน์แบบยั่งยืน และมีคัดเลือกผู้ประกอบการจากกลุ่มนี้ 40 ราย ที่มีศักยภาพ ขยายช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เถาเป่า หรือทีมอลล์ ของประเทศจีน โดยที่ปรึกษาจะช่วยดำเนินการจัดทำคอนเทนต์เป็นภาษาจีน การจัดส่งสินค้า พร้อมจดเครื่องหมายการค้าและทั้งหาคู่ค้าในประเทศจีน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า นอกจากการอบรมให้กับผู้ประกอบการแล้ว มทร.ธัญบุรี ยังได้ร่วมมือกับ Shoopee ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการ โดยShopee ทำแบนด์เนอร์บนหน้าเว็บไซต์รวมสินค้าภายใต้โครงการ เพื่อมอบส่วนลดให้กับผู้ซื้อสินค้า รวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย ให้ผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้าในราคาพิเศษอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *