การศึกษา

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วริศ ศักดิรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP) โรงเรียนเกษมทรัพย์ ที่ได้คว้า 2 รางวัล เหรียญทองแดง ประเภทบุคคลและประเภททีม จากการเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565 Indonesia International Mathematics Competition : Elementary Mathematics International Competition 2022 (IIMC:EMIC2022) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *