การศึกษา

เปิดใจหัวหน้าทีมบริหารวัคซีน Young Gen ศูนย์วัคซีนฯ ม.รังสิต

               จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดให้บริการวัคซีนแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในชุมชน และจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และทีมงานฝ่ายต่างๆ ให้บริการแบบจิตอาสา

และหนึ่งในจิตอาสาที่จะมาเปิดใจเกี่ยวกับการทำงานในศูนย์วัคซีนฯ แห่งนี้คือ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง สุคนธา หาสาสน์ศรี หรือ อาจารย์ฟาง ประธานอนุกรรมการฝ่ายบริหารวัคซีน ศูนย์บริการวัคซีน COVID-19 มหาวิทยาลัยรังสิต อีกทั้งยังเป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 16 ผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่ใจใหญ่ ผู้อยู่เบื้องหลังการบริหารวัคซีนซึ่งนับเป็น Young Generation กับบทบาทนี้

ทำความรู้จัก อ.ฟาง

ปัจจุบันอาจารย์ฟาง ทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำหมวดวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติทั่วไป วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และยังมีหน้าที่ดูแลในส่วนของแผนกเภสัชกรรมของคลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต อีกทั้งเป็นเจ้าของธุรกิจสองอย่างคือ ร้านขายยา และเจ้าของแบรนด์ PROFESSKIN สกินแคร์สำหรับผิวหน้า และล่าสุดได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวัคซีนที่ศูนย์วัคซีน มหาวิทยาลัยรังสิต

ภารกิจในศูนย์วัคซีนเพื่อประชาชน

ในส่วนของงานเภสัชกรจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกคือ งานสต็อควัคซีน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่มีเภสัชกรไปรับวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทุกครั้ง แล้วนำมาลงสต็อคในโปรแกรม จากนั้นงานส่วนที่สองคือ งานเตรียมวัคซีน โดยทำร่วมกับอาจารย์พยาบาล งานส่วนที่สามคือ งานติดตามดูอาการหลังจากที่ผู้รับบริการฉีดวัคซีน โดยสังเกตุอาการ 30 นาที ซึ่งจะมีเภสัชกรคอยให้คำแนะนำค่ะ งานส่วนที่สี่คือ งานติดตามอาการหลังฉีดที่ Day 1 Day 7 Day 30 ซึ่งจะมีการโทรติดตามอาการ และสุดท้าย งานส่วนที่ห้า คือการช่วยแพทย์ในการสกรีนหรือคัดกรองผู้รับริการ ในกรณีที่ต้องการเภสัชกรให้คำแนะนำ และในส่วนของตัวอาจารย์เองก็จะช่วยประสานในแต่ละส่วนงาน รวมถึงประสานงานกับทีมงานจุดอื่นๆ ด้วยค่ะ

พูดถึงงานบริหารวัคซีน

            สิ่งที่ทำให้อาจารย์ได้รับความไว้วางใจบริหารงานในส่วนนี้ อาจจะเป็นในส่วนที่รับผิดชอบอยู่ในหมวดที่เกี่ยวกับบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งเป็นการดูแลเกี่ยวกับผู้ป่วยและชุมชน และท่านคณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ได้มอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนของแผนกเภสัชกรรมของคลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต จึงมีโอกาสได้ประสานงานกับหลายสาขาวิชาชีพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คลีนิกเวชกรรม ดูแลเกี่ยวกับบริหารคลังยาของคลินิกเวชกรรม และเมื่อมีศูนย์วัคซีนฯ นี้เกิดขึ้น จึงได้รับมอบหมายให้มาดูแลงานนี้ อาจจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์และการประสานงานซึ่งคาดว่าจะมีประโยชน์ในการทำงานในศูนย์วัคซีนฯ ค่ะ

อุปสรรคในการทำงาน เกี่ยวกับประเด็นตู้เย็นเก็บวัคซีน มีการแก้ปัญหาอย่างไร

            งานทุกงานมีอุปสรรคเราพยายามก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ให้ออกมาดีที่สุด ในส่วนของประเด็นตู้เย็นสำหรับเก็บวัคซีน ต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างก่อนที่จะเปิดศูนย์ เรามีการวางแผนที่อยู่บนพื้นฐานวิชาการและความถูกต้อง เราก็อธิบายว่าเรามีขั้นตอนในการขนส่ง และการเก็บรักษาวัคซีนอย่างไร เพราะว่าสุดท้ายแล้วเภสัชกรทุกคนมีจุดประสงค์ในการทำงานอยู่บนพื้นฐานที่จะนำส่งวัคซีนที่มีคุณภาพสู่ผู้มารับบริการ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ

ความรู้สึกที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมบุคลากรทางแพทย์ และความประทับใจ

            ภูมิใจมากค่ะ แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางด้านอื่นๆ ในศูนย์วัคซีนฯ ประทับใจทีมงานทุกคนที่มารวมตัวกันตรงนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชน แล้วก็ประทับใจที่ทุกคนคอยซัพพอร์ต ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องของกำลังกายและกำลังใจค่ะ

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต

            อาจารย์เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 16 โดยพื้นฐานก็มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว เมื่อกลับมาทำงานที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ได้เห็นว่าวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยส่วนที่พัฒนาก็เพื่อประโยชน์การเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งนั้น อีกอย่างมหาวิทยาลัยมักมีกิจกรรมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่รวมถึงนักศึกษาได้เข้าร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย อย่างเช่น ศูนย์บริการวัคซีนฯ เป็นต้น

จิตอาสากับประสบการณ์นอกห้องเรียน

            สำหรับนักศึกษาการทำกิจกรรมจิตอาสาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่หายาก อยากให้ทุกคนได้มาเป็นจิตอาสาที่ศูนย์ฯ นี้ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะต่างๆ ในมุมที่เราได้เรียนมา เพื่อนำไปใช้ในอนาคตที่จะไปทำงานในชีวิตจริงด้วยค่ะ

ฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์และทีมงาน    

            อยากให้กำลังใจทุกคนที่ทำงานอยู่ในศูนย์ฯ นี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ หรือบุคลากรด้านอื่นๆ เราจะต้องก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันแน่นอนค่ะ

พูดถึงแบรนด์ PROFESSKIN หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์เป็นเจ้าของแบรนด์

            ตอนนี้ในแบรนด์ PROFESSKIN มีผลิตภัณฑ์อยู่หนึ่งตัวเป็นเซรั่มค่ะ จุดเด่นก็คือ ใช้ขวดเดียวสามารถแก้ได้ครบทุกปัญหาผิว ซึ่งประกอบด้วยสารสำคัญที่มีความเข้มข้นสูงจากยุโรป บรรจุอยู่ในขวดที่เป็นสูญญากาศเพื่อรักษาคุณภาพของตัวเซรั่ม และไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ปราศจากสารอันตรายทุกชนิด โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาในเรื่องของกันแดด ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยปกป้องผิวครบทุกปัญหาที่จะต้องเจอในมลภาวะต่างๆ  

               สุดท้ายอยากเชิญชวนทุกคนที่มีโอกาสได้รับวัคซีนเข้ามารับวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเอง และหลังจากได้รับวัคซีนแล้วอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยค่ะ

วัคซีนไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเรา… แต่เพื่อทุกคนที่เรารัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *