สุดยอดเด็กไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วริศ ศักดิรัตน์(น้องซี) นักเรียนโรงเรียนเกษมทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในครั้งนี้ ขอขอบคุณนางสุชาดา เกษมทรัพย์ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมแก่น้องซีในทุกๆด้านอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

Read more

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 2 ปีซ้อน และขยับเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ อันดับที่ 116 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2021

 UI GreenMetric World University Ranking ได้ประกาศการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2021 จากจำนวน 959 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั่วโลก เมื่อเร็วๆนี้  ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 2

Read more

‘นศ.การบิน’ ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เติมทักษะ เปิดประสบการณ์ ‘บางกอกแอร์’

นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้าฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์ฝึกการบิน (สุโขทัย) จ.สุโขทัย เชื่อมความรู้ สัมผัสการปฏิบัติงานจริงอย่างมืออาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการการบิน  รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

Read more

ฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและจีน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ Prof. Jin Weiwei  อธิการบดี Tianjin Agricultural University ร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 1 ของสถาบันเสรินหนง รวม 40 คน

Read more

“เด็กหลุดนอกระบบ วิกฤตที่ยังไม่จบ”เร่งสร้าง“ห้องเรียนฉุกเฉิน”ช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กหลุดจากโควิด-19

เครือข่ายการศึกษา ร่วมกับ กสศ. สำรวจสถานการณ์ปัญหาเด็กเสี่ยงหลุดนอกระบบในพื้นที่ พบ  ยากจนฉับพลัน – ย้ายถิ่นจากการตกงาน – เรียนออนไลน์ไม่มีประสิทธิผล  ต้นเหตุเด็กไทยเสี่ยงหลุดระบบการศึกษาในช่วงโควิด-19     ศ.ดร.สมพงษ์ ห่วง 3 เดือนอันตรายเด็กหลุดนอกระบบ อาจเข้าสู่วงจรสีเทา ชี้ต้องเร่งหยุดวิกฤต  ด้วยมาตรการเร่งด่วน

Read more

มทร.ธัญบุรี ออกมาตรการผ่อนชำระค่าเทอม ช่วงโควิด

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา ในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

Read more

ยอดเยี่ยม! น.ศ.วิศวกรรมโยธา มวล. ซิวแชมป์ SSI 4YE 2020

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มวล. คว้ารางวัล Best of the best สุดยอดปริญญานิพนธ์เหล็ก SSI 4YE 2020 ได้รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาทพร้อมโล่รางวัล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.)

Read more

ร่วมทำบุญ​กัณฑ์​เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

คุณสุชาดา เกษมทรัพย์  ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนอนุบาลบ้านสุชาดาและโรงเรียนเกษมทรัพย์ ร่วมพิธีทำบุญ​กัณฑ์​เทศมหาชาติ​เพื่อเฉลิมพระเกียรติ​พระบาทสมเด็จ​พระปรเมนทรรามาธิบดี​ ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์​ พระวชิรเกล้าเจ้า​อยู่​หัว​ ณ​ หอประชุม​สภาสังคม​สงเคราะห์​แห่ง​ประเทศไทย​ในพระบรมราชูปถัมภ์​

Read more

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ 23 สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 23 สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีตัวแทนจากสถานศึกษา 12 สถานศึกษาลงนามความร่วมมือผ่าน ZOOM

Read more

ศธ. – กสศ. – OECD แชร์ประสบการณ์ ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าสร้างพลังความร่วมมือสร้างการศึกษาทั่วถึง เท่าเทียม ที่มีคุณภาพตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จัดเวทีเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Teaching, learning and assessing 21st Century Skills in education: Thailand’s Experience” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสร้างทักษะตอบโจทย์โลกในศตวรรษที่

Read more