มทร.ธัญบุรี ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2565 เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์-สัมพันธ์พี่น้อง

เฟรชชี่ มทร.ธัญบุรี ตบเท้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ล้นหอประชุม มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพี่น้อง ภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด-19 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี

Read more

‘9 ราชมงคล’ รวมทัพ ขานรับ อว. เรียนข้ามมหาวิทยาลัย – สานต่อธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธาน ทปอ.มทร. ประชุมหารือกับปลัดกระทรวง อว. และลงนามความร่วมมือเครือข่ายราชมงคล ในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย และสานต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล           รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เปิดเผยว่า ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งหมายรวมถึง มทร.

Read more

มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาตินวัตกรรม 9 ราชมงคล ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน เผยว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกทั้ง 8 แห่ง ได้จัด “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12” และ “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11” พร้อมด้วย “การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล

Read more

ผลงาน Ups and downs นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ

ผลงาน Ups and downs ของ “น้องตั๊ก” นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) คว้ารางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ การออกแบบเครื่องประดับ การประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่

Read more

วิสดอม วี กรุ๊ป ผุดแพลตฟอร์ม Metaverse of Education ตอบโจทย์เรียนออนไลน์ ยุคใหม่ที่ไม่น่าเบื่อ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นตัวเร่งสำคัญทำให้ระบบการศึกษาของไทย ต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หน่วยงานรัฐและเอกชน ต่างหยิบยกเรื่องการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการศึกษา ล่าสุดมีการเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว และแพลตฟอร์มที่กำลังพูดถึงคือ “Mataverst of Education” ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท วิสดอม วี กรุ๊ป จำกัด โดยจะมีทั้งทักษะวิชาการ (Hard Skill and

Read more

ม.วลัยลักษณ์เตรียมจัดประชุมวิจัยนานาชาติ WRC 2022 ฉลองครบรอบ 30 ปี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เตรียมจัดประชุมวิจัยนานาชาติ WRC 2022 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบปีที่ 30 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยระดับโลก จากประเทศนิวซีแลนด์ ฮ่องกงและสิงคโปร์ร่วมเป็นองค์ปาฐก (17 มี.ค.’65) รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ม.วลัยลักษณ์(มวล.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read more

มทร.ธัญบุรี มอบเข็มว่าที่บัณฑิตพยาบาลรุ่น 1

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)  เป็นประธานในพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล โดยมีนายแพทย์ธงชัย  ทวิชาชาติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสัญลักษณ์ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Read more

ศูนย์ซีโออี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ผลิตสื่อ รายงานและสื่อสารความเข้าใจกับชุมชน

ศูนย์ซีโออี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ผลิตสื่อในการดำเนินงานให้ บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และสื่อสารแสดงความเข้าใจกับชุมชน ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ศูนย์นวัตกรรมออกแบบและสื่อคอนเวอร์เจนซ์ หรือศูนย์ซีโออี ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับการจ้างงานจาก บริษัท

Read more

ม.วลัยลักษณ์เปิดตัวโดมกระบองเพชรที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้

อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเปิดตัวโดมกระบองเพชร แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์กระบองเพชร พืชทนแล้งฯ ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ถือไม้เท้ายอดทอง

Read more

นิสิตจุฬาฯ คว้าแชมป์การประกวดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งโชว์ไอเดียล้ำพาแบรนด์ฮีรูซอฟท์ทะลุกรอบ ในโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 5

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ กับการประลองไอเดียโครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งระดับประเทศ “U Power Digital Idea Challenge Season 5” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

Read more