การศึกษา

การศึกษา

ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือร่วมกับ The Komaru-Koutsu Foundation, Fukuyama Transporting ประเทศญี่ปุ่น

          วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Komaru-Koutsu Foundation, Fukuyama Transporting Co., Ltd ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต และลงนามความร่วมมือด้านด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงานสหกิจศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต และ Fukuyama City

Read More
การศึกษา

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรม Silapasat Fest 2024

          วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม Silapasat Fest 2024 :  International Food Fest บูธอาหารนานาชาติ และกิจกรรมการแสดงจากนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา อาทิ บูธอาหารจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Read More
การศึกษา

ม.รังสิต จับมือ สถาบันสิรินธรฯ กรมการแพทย์ MOU พัฒนาวิชาการด้านกายภาพบำบัด

            คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านกายภาพบำบัด             นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกความร่วมมือหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรังสิต และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานงานร่วมกัน ที่ผ่านมาทั้งสองสถาบันได้มีความร่วมมือในด้านการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

Read More
การศึกษา

ม.รังสิต จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 34 “DELUSION “ (dəˈlo͞oZHən)”

            สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 34 ” DELUSION “ (dəˈlo͞oZHən) ภายในนิทรรศการจัดแสดงผลงาน DELUSION (n.) ภาพซ้อน : ความซับซ้อนของสิ่งใหม่ที่ผสมผสานความคิด และความชุลมุนเข้าสู่แง่คิดของจิตวิญญาณความเป็นนักออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ที่นำพาไปพบกับเส้นทางใหม่ที่หลากหลาย มุมมองแปลกใหม่

Read More
การศึกษา

ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดกิจกรรม ‘Once upon a campus LOVE’ เต็มไปด้วยความรัก!

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม ‘Once upon a campus LOVE’ เต็มไปด้วยความรัก! กิจกรรมสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนาน เชื่อมต่อความรักและความเป็นมิตรระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ณ ลานหน้าอาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต

Read More
การศึกษา

ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ม.รังสิต ร่วมพิธีเปิดงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

          อาจารย์อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน “Innovation for Sustainable Local Development : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” นำทีมมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมขับเคลื่อนขบวน Soft Power เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิถีถิ่นเชียงราย ศิลปะ ดนตรี กวี วิจัย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม หัวข้อ

Read More
การศึกษา

พิธีถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ขอพระราชทานถวายราชสักการะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี เทิดทูนไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่มีภารกิจในการบำบัดทุกข์

Read More
การศึกษา

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดการแข่งขันทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 

          สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2566 หวังเป็นเวทีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สามารถแสดงความรู้ ความสามารถและได้พัฒนาทักษะด้านภาษา และยังเป็นการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่สากล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1-301

Read More
การศึกษา

ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ม.นากามูระ ประเทศญี่ปุ่น

          ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนากามูระ จังหวัดฟุโกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมให้การต้อนรับ ในการเดินทางมาหารือความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างกัน ณ

Read More
การศึกษา

ยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้ารางวัลที่ 1 ประเภท “GRAND PRIZE”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 1 ประเภท “GRAND PRIZE” รางวัลสูงสุดในงาน และรางวัล “GOLD PRIZE” ในผลงานวิจัย “Mobile

Read More