ในประเทศ

รพ.ระยอง ย้ำแนวทางมาตรฐาน HA สนับสนุนให้ระบบการทำงานโรงพยาบาลดีขึ้น

           นพ.สมบูรณ์  มะลิขาว  รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและมาตรฐาน รพ.ระยอง เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พื้นที่จังหวัดระยอง โรงพยาบาลมีการดูแลคนไข้ในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาว่า ในฐานะที่โรงพยาบาลระยองเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน HA ซึ่งผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาแล้ว 4 ครั้ง แต่เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นเรื่องใหม่ ที่ทำให้เราตั้งตัวแทบไม่ทัน เราขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในการรับมือกับสถานการณ์ ต้องดัดแปลงหอผู้ป่วยหนักเป็นหอผู้ป่วยโควิด แต่เดิมเรามี 604 เตียง บุคลากร1,800 คน พอสถานการณ์โควิดเข้ามา ปรากฏว่ามีผู้ป่วยโควิดต้องใช้เตียงถึง 1,084 เตียงในระบบของการดูแลทั้งหมด และเราก็ยังต้องรับผู้ป่วยปกติอีก 300-400 คน ปริมาณงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า จนเราได้มีการปรับโดยนำเอากระบวนการความคิดของการทำงานคุณภาพตามมาตรฐาน HA เข้ามาใช้ เน้นการสื่อสารเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด มีการปรับพื้นที่และระบบการทำงานโดยรวม เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ป่วย มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับผู้ป่วยที่เข้ามาในทุกๆวัน ขณะนี้ รพ.ระยอง มีการขยายพื้นที่เพิ่มในรูปแบบของโรงพยาบาลสนาม และฮอสพิเทล โดยปรับรูปแบบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยกับชุมชน เช่น จัดระยะห่างระหว่างเตียง จัดระบบระบายอากาศในแต่ละห้อง หากผู้ป่วยมีอาการทางเดินหายใจมากๆ ก็จะส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล   

   “การทำงานของรพ.ระยอง ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพราะมีหลายเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เช่น เรื่องการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส  เรื่องการให้บริการฉีควัคซีนที่ตอนแรกมีจำกัด แต่ตอนหลังก็มีเยอะขึ้น ดังนั้นโรงพยาบาลระยองจึงต้องปรับการทำงานตามข้อมูลไปเรื่อยๆ โดยใช้หลักการของวงล้อคุณภาพที่ไม่หยุดนิ่ง ทบทวนตัวเองและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา สำหรับมาตรฐาน HA นั้น นอกจากช่วยให้ระบบการทำงานของโรงพยาบาลดีขึ้นแล้วยังทำให้ระบบสุขภาวะของสังคมไทยดีขึ้นด้วย” นพ.สมบูรณ์ กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *