การศึกษา

RSU Academic week กิจกรรมรับน้องเตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้

          ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน RSU Academic week กิจกรรมรับน้องเตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ New Season และ Welcome Membership ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ ห้อง 6-200 อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *