การศึกษา

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาสุขภาวะ

          ศูนย์พัฒนาหลักหก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการย่อย ภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะ จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานและผู้แทนชุมชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *