การศึกษา

ศูนย์ซีโออี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ผลิตสื่อ รายงานและสื่อสารความเข้าใจกับชุมชน

ศูนย์ซีโออี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ผลิตสื่อในการดำเนินงานให้ บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และสื่อสารแสดงความเข้าใจกับชุมชน

ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ศูนย์นวัตกรรมออกแบบและสื่อคอนเวอร์เจนซ์ หรือศูนย์ซีโออี ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับการจ้างงานจาก บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด ให้ดำเนินการผลิตและจัดทำสื่อ สำหรับใช้ประกอบการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และเป็นสื่อแสดงความเข้าใจกับชุมชนบริเวณโดยรอบ

ทั้งนี้ ทางบริษัทดังกล่าว ยังได้นำสื่อ ศูนย์ซีโออี ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ผลิตขึ้นไปใช้ในการรายงานและแสดงความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาสารเคมีรั่วไหล ของบริษัท ไมด้า วัน จำกัด โดยที่ บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาสารเคมีรั่วไหล ของบริษัท ไมด้า วัน จำกัด โดยมีคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีฯ นำโดย พ.อ.ประคอง ปิ่นพาน รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทน ทสจ.ฉะเชิงเทรา ปภ.จ.ฉะเชิงเทรา นายสิชล แก้วกุลปรีชา ปลัดอำเภอบางปะกง นางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมเจ้าหน้าที่ ทต.ท่าข้าม นายพสธร พันธุ์สุวรรณ กำนันตำบลท่าข้าม นางเนาวรัตน์ เมฆสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม และนายสมประสงค์ สายสิณะวัฒน์ ส.อบจ.ฉะเชิงเทรา ในฐานะผู้แทนประชาชน ลงพื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริง และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสารเคมีรั่วไหล ต่อคณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ พร้อมนำเสนอแผนงาน ที่คณะทำงานได้แจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ โดย บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด ผู้แทนจากบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ เป็นผู้นำเสนอแนวทางการแก้ไข และสภาพปัจจุบัน รวมถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผศ.ดร.ประภาภร ยังกล่าวอีกด้วยว่า ศูนย์ซีโออี ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการพัฒนาฝึกอบรมให้นักศึกษาภายในและบุคลากรภายนอก หรือส่งเสริมเรื่องการเรียนเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถรับงานวิจัย การจ้างผลิตสื่อได้ทั้งภายในและภายนอกด้วย และเชื่อว่าศักยภาพของศูนย์ซีโออีดังกล่าวนี้จะตอบสนองทุกกลุ่มในการจ้างงานด้านสื่อและการสื่อสารทั้งในระดับบุคคล ชุมชน หรือแม้แต่ภาคอุตสาหกรรม ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-549-4531

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *