การศึกษา

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดค่ายภาษาจีนนานาชาติรังสิต ครั้งที่ 1

          สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างประเทศ (CLEC) กระทรวงศึกษาธิการจีน จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนนานาชาติรังสิต ครั้งที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองวันภาษาจีนโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนไทย และยังเป็นการสานสัมพันธ์ แบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียน และการทำกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านศาสตร์ และศิลป์ อาทิ การวาดภาพ นาฎศิลป์-ดนตรี ศิลปะไทเก๊ก ทักษะด้านการใช้ภาษา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ณ ห้อง 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) และ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *