การศึกษา

นศ.คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต จัดกิจกรรมการแสดงผลงานรายวิชาแผนธุรกิจ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมาน

               คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมนักศึกษาร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมาน จัดกิจกรรม การแสดงผลงานรายวิชาแผนธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 14 บูธ 14 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานและเปิดประสบการณ์การสร้างธุรกิจเพื่อต่อยอดในอนาคต ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567 ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน (ลานกิจกรรม ชั้น 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *