CSR

ฮีโน่ We Care เดินหน้าโครงการ Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrowติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาเซลล์ แห่งที่ 6

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสนสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ จากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณยูมิโกะ คาวามุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ตัวแทนจำหน่าย กลุ่มบริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นแห่งที่ 6 ภายใต้โครงการ Hino We Care แนวคิด “Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่มีบทบาทต่อการศึกษาไทย สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้สังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

“Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow”  โซลาเซลล์ทางเลือกแห่งพลังงานสะอาด เพื่อที่จะช่วย ลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียน ประมาณ 36,000 บาทต่อปี ทำให้ทางโรงเรียนสามารถนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาดำเนินงานส่วนต่างๆ ของศูนย์เพิ่มเติม คุณนฤปนาท บุญณ์ยิ่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “ขอขอบคุณ  บริษัท ฮีโน่ฯ ที่สนับสนุนอุปกรณ์โซลาเซลล์  โดยทางองค์การฯ จะนำงบที่ลดค่าไฟไปจัดสรรนำงบประมาณไปใช้พัฒนาด้านอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆ  ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล หรือค่าสาธารณูปโภค  ขอบคุณที่ฮีโน่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ ที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป ”

สำหรับโครงการ Hino We Care : การบริจาคโซลาเซลล์มอบแสงสว่างจากพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การตอบแทนสังคม และความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนร่วม พร้อมมอบรอยยิ้มให้ทุกคน เพราะทุกรอยยิ้มของตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า และสังคม คือ ความสุขที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีจากผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายที่ดีจากฮีโน่เท่านั้น แต่เป็นความสุขที่ได้ร่วมสร้างสรรสิ่งดีๆ ไปกับ Hino Smile Project  และโครงการ Hino We Care กิจกรรมเพื่อสังคมยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ เดินคู่ไปกับการดูแลสังคม ให้ครอบครัวฮีโน่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน 

ติดตามข่าวสารต่างๆ ของฮีโน่ได้ที่  www.hinothailand.com,  Facebook : Hino Thailand Fan Club, Line : @hinoth, YouTube : Hino Thailand Official และ TikTok : @hinoth

Hino, We Care moves forward with the Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow project, installing solar panel equipment at the 6th location in Ban Noen Saen Suk Child Development Center, Si Racha District, Chonburi Province

On February 16, 2024, Ban Noen Saen Suk Child Development Center, under the Nong Kham Subdistrict Administrative Organization, Si Racha District, Chonburi Province, the solar cell electrical system was installed by Hino Motors Sales (Thailand) Ltd. by Ms. Yumiko Kawamura, President with executives and the dealers of the Mitsui Busan Automotive (Thailand) Co., Ltd. group. It is the 6th location under the Hino We Care project. The concept of “Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow” sees the importance of clean energy which plays a significant role in Thai education, creating sustainability for the environment and reinforcing our commitment to create value for society along with sustainable business operations.

“Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow” Solar cells are a clean energy alternative which help reduce the school’s electricity cost by approximately 36,000 baht per year, allowing the school to use the left budget to develop various additional operations. Mr. Narupanat Bunying, Director of the Education Division Religion and Culture under the Department of Local Administration Promotion, The Ministry of Interior said thank you to Hino Company for supporting the solar cell equipment.                         The organization uses the left budget from reduced electricity cost by allocating it and uses it to develop other areas in order to benefit the children both in terms of materials, digital teaching equipment, utility bills. The department is very grateful that Hino recognizes the importance of the children who will become great adults in the future.”

Hino We Care project: Donating solar cells and providing electricity from clean, and environmentally friendly energy. We are committed to conducting business under the responsibility of giving back to society and sustainability along with creating value for those involved. We are ready to give a smile to everyone since every smile of dealers, customers and society is our happiness.  We do not only provide good services from products and good after-sales services to customers but it is also a pleasure to create great things with the Hino Smile Project and the Hino We Care Project. Our social activities continue to be carried out continuously in order to conduct the business with social care. Hino family creates sustainable growth together. For more information, activities, and latest updates, please visit www.hinothailand.com, Facebook: Hino Thailand Fan Club, Line: @hinoth, YouTube: Hino Thailand Official, and TikTok: @hinoth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *