การศึกษา

มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 49 ปี สร้างขวัญกำลังใจ น.ศ.-บุคลากร ในทุกช่วงวัย

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดกิจกรรมสำคัญขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 50 รูป ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

กิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 49 ปีนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจ ความตั้งมั่นศรัทธา และการมีส่วนร่วมจากบุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังในทั้งด้านการศึกษา และด้านการทำงาน ส่งเสริมชีวิตหน้าที่การงานที่ดี สำหรับทุกคนของ มทร.ธัญบุรี ในทุกช่วงวัย ขณะเดียวกันกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยซัพพอร์ตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีร่วมด้วย

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาในสายวิชาชีพหรืออาชีวศึกษา เนื่องจากเป็น “วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร. ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ) ในปัจจุบัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความแข็งแกร่งของ มทร.ธัญบุรี ที่หยัดยืนมา 49 ปี จะได้รับความเชื่อมั่น ความสนใจ และแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมมือกันสานต่อให้ มทร.ธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาที่มีคุณภาพ และขอให้ทุก ๆ ก้าวต่อจากนี้ “ให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าสู่ปีที่ 50 อย่างมีความสุข” เพื่อที่จะเป็น 5 ทศวรรษ ราชมงคลธัญบุรี ต่อไป.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *