การศึกษา

ว.นานาชาติ ม.รังสิต จัดกิจกรรม ‘Once upon a campus LOVE’ เต็มไปด้วยความรัก!

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม ‘Once upon a campus LOVE’ เต็มไปด้วยความรัก! กิจกรรมสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนาน เชื่อมต่อความรักและความเป็นมิตรระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ณ ลานหน้าอาคารหอสมุด (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *