การศึกษา

ยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้ารางวัลที่ 1 ประเภท “GRAND PRIZE”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลที่ 1 ประเภท “GRAND PRIZE” รางวัลสูงสุดในงาน และรางวัล “GOLD PRIZE” ในผลงานวิจัย “Mobile High-capacity Oxygen Generator for positive pressure ventilator” ในงานวันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 Thailand Inventors’ Day 2024 เมื่อวัน 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ในปีนี้ สุดยอดนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสูงสุดของงาน Grand Prize จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
-ผลงานเรื่อง “Mobile High-capacity Oxygen Generator for positive pressure ventilator” จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ
-ผลงานเรื่อง “Increase Oil Production with Electric Desalter’s Reliability Improvement using U-Channel Electrode Clamp in DS7 West Qurna 1 Field (Iraq)” จาก PT Pertamina (Persero), Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รวมทั้งรางวัล The Outstanding International Invention & Innovation Award จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
-ผลงานเรื่อง “Morphing eyewear VIAMOF” จาก Korea Invention Promotion Association (KIPA) สาธารณรัฐเกาหลี
-ผลงานเรื่อง “GreenfilV” Nanocellulose additives and fillers” จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
-ผลงานเรื่อง “A wearable gadget for correcting the knee angle of rickets patients” The First Institute of Researchers and Inventors in I.R. IRAN (FIRI) จาก สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และ
-ผลงานเรื่อง “Air Purification Tower with Plasma Technique” จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รางวัล ASEAN Excellence Invention and Innovation Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “GET: A Smart Wastewater System for Industry” จาก Malaysian Invention & Design Society (MINDS) จาก มาเลเซีย
รางวัล International Young Inventor จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
-ผลงานเรื่อง “The Smart Mechanized Farm 2.0” จาก Malaysian Invention & Design Society (MINDS) จาก มาเลเซีย
-รางวัล NRCT Special Award จำนวน 25 รางวัล
-รางวัล Medal Prize จำนวน 3 รางวัล
-รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)
-รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) และ
-รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)

ในงานวันนักประดิษฐ์ปีนี้มีการจัดแสดงผลงานจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 25 ประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรจากนานาประเทศจำนวน 30 องค์กร และ 38 องค์กร จากประเทศไทย ที่ให้ความร่วมมือเพื่อเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การจัดงานให้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศใหม่ ๆ เพื่อจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ยิ่งใหญ่ขึ้นคาดว่าในงานวันนักประดิษฐ์ปีต่อไปจะมีการขยายขอบข่ายในการนำเสนอผลงานให้มีความหลากหลายขึ้นทั้งในด้านปริมาณและผลงานที่มีการพัฒนายิ่งขึ้นในหลากหลายมิติขึ้น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้วางวิสัยทัศน์สู่การเป็นสถาบันผู้นำด้านการวิจัย โดยมีหน่วยงานคือ สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL Research and Innovation Services (KRIS) พร้อมผลักดัน สนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัยได้มีผลงานตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ซึ่งผลงานวิจัย “Mobile High-capacity Oxygen Generator for positive pressure ventilator” ของอาจารย์ณัฐพล ที่ได้รับรางวัลมานี้ เป็นนวัตกรรมเครื่องกำเนิดออกซิเจนความจุสูงเคลื่อนที่ สำหรับเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยผ่านการใช้ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดมาแล้ว อีกด้วย
สจล. มุ่งสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน KMITL Innovation Expo 2024 วันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผลงานวิจัยนวัตกรรมกว่า 1,000 ชิ้น งานเสวนา Workshop พร้อมการจับคู่ธุรกิจ ติดตามรายละเอียดพร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ www.expo.kmitl.ac.th
หรือติดตามข้อูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/KRIS.KMITL/posts/864678995455870

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *