การศึกษา

นักศึกษาว.นานาชาติ ม.รังสิต ได้รับรางวัล Best Pitching Award จากการแข่งขัน Startup Ecosystem Exposure (SEE 2024)

          นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต สมาชิกจากทีม LocalPlay: bridge ได้รับรางวัล Best Pitching Award จากการแข่งขัน Hackathon ในโปรแกรม Startup Ecosystem Exposure (SEE 2024) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS)  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (CU) และ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)

          นางสาว Yolanda Lim นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ตนเป็นสมาชิกในทีม LocalPlay: bridge ภายในทีมประกอบไปด้วยเพื่อนๆ นักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

          “ในทีมของเราก็จะมี Jay Lim จากหลักสูตร Quantitative Economics and Finance มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ Sean Lee จากหลักสูตร Computer Science & Information systems มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ศิริวิชญ์ เจริญจรัสกุล จากวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และ ปราณ นิตยะประภา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแข่งขันครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovations Hub) ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เรียกว่าเป็นงาน Startup Ecosystem Exposure จัดขึ้นเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา ชมรมผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ให้มีศักยภาพในการต่อยอดการทำธุรกิจ Startup นอกจากนี้ ยังเป็นประสบการณ์ที่จะสอนให้พวกเราได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ การวางแผนเพื่อจะบริหารจัดการในการทำ Startup และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รู้จักเพื่อนๆ ด้วยค่ะ ภายในงานก็ได้ฟังความรู้ ฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงการทำธุรกิจ Startup มาพูดคุยด้วยค่ะ สำหรับทีมของพวกเราทำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการใช้อัลกอริทึมเพื่อประมวลผล เป็นตัวช่วยในการ Support การคิดคำณวน โดยใช้เป็น AI Powered ระบบหรือแพลตฟอร์มจะสามารถทำงานต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้พื้นฐานการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตการตั้งค่าของตัวปัญญาประดิษฐ์ค่ะ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คนเลยค่ะ เป็นนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจากเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 9 เครือข่าย และยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อีก 37 คนค่ะ พวกเราทุกคนจะได้รับการฝึกสอน และได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และการนำเสนอด้วยค่ะ จากผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เขาทำงานอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม  นวัตกรรม และการประกอบธุรกิจ”

          นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เยี่ยมชมบริษัท Amazon Web Services (AWS), บริษัท LG Business Innovation Center, บริษัท Ecosystem ที่ True Digital Park และยังได้ร่วมอภิปรายหัวข้อเกี่ยวกับนวัตกรรมธุรกิจ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการทำงานระหว่างกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *