การศึกษา

ม.รังสิต จัดประชุมแนวทางความร่วมมือการฝึกงานกับผู้ประกอบการจากญี่ปุ่น      

          ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ร่วมด้วย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมหารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกสหกิจศึกษา ในเดือนมีนาคม กับ Mr. Yoshita Katsuhisa ประธานบริษัท TOUCH Co.,Ltd. จังหวัดอิชิกาวา ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเป็นให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *