ประชาสัมพันธ์

พีอาร์ โฟกัส ตอบโจทย์ประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ มุ่งเสริมศักยภาพ SEO ผ่านสื่อออนไลน์ High traffic

พีอาร์ โฟกัส มุ่งให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองนักประชาสัมพันธ์ และนักการนักการตลาดยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ข่าว หรือ Press Release ผ่านสื่อออนไลน์ High traffic ระดับชั้นนำ โดยช่วยเสริมศักยภาพในการทำ SEO พร้อม รับทำประชาสัมพันธ์ จัดงานแถลงข่าว Press Conference เชิญสื่อมวลชน สัมภาษณ์ผู้บริหาร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prfocus.co.th ติดต่อ 0837012838, 0917496938

นายประภาส จรสรัมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด เปิดเผยว่า “ในปี 2566 ธุรกิจที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ต้องมีการปรับตัวและรูปแบบการทำงาน เพื่อให้เข้าถึงสื่อยุคใหม่ได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสื่อมวลชน ได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์กันเต็มรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของคนในสังคม โดยจะรับข่าวสารผ่านคอนเทนท์ออนไลน์ เมื่อต้องการค้นหาสินค้าบริการก็จะค้นหาผ่านออนไลน์ ทั้งนี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Social Medias เกือบทุกแพลตฟอร์ม ได้พัฒนาและแข่งกันเป็นผู้นำด้าน search engine ไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Tiktok เป็นต้น

ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ พีอาร์ โฟกัส ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพร้อมเป็นเครื่องมือให้กับ นักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ ที่ต้องการเสริมสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง และมีภาพลักษณ์ที่ดี โดยสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ รวดเร็ว ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release), การแถลงข่าว (Press Conference), การสัมภาษณ์ผู้บริหาร (Press Interview) , สื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจการ (Medias Visit) เป็นต้น ซึ่งทำหน้าที่เป็น พีอาร์ เอเจนซี่ ควบไปกับเป็น ดิจิทัล พีอาร์ ซึ่งให้ความสำคัญกับเนื้อหาและช่องการเผยแพร่ ซึ่งจะคัดกลุ่มสื่อที่มี Traffic ในการเข้าถึงสูง เพื่อเน้นการเสริมศักยภาพ Search engine optimization หรือ SEO (เอสอีโอ) หนึ่งในกระบวนการทำการตลาดผ่าน Search Engine ที่มีคุณภาพ

บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด  มั่นใจว่า การให้บริการที่เน้นไปยังกลุ่มสื่อที่มี Traffic สูง จะตอบโจทย์นักการตลาดยุค และ การประชาสัมพันธ์ ที่ต้องการเสริมศักยภาพในการทำ SEO ให้สอดคล้องไปกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด คือ พีอาร์ เอเจนซี่ ที่พร้อมให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจต่าง ๆ อย่างครบวงจร โดยมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจชั้นนำมากมาย อาทิ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) หรือ เอ็นที (NT) , บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) จำกัด , บริษัท ซัสโก้ จํากัด (มหาชน) , บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ในนาม “เครื่องดื่มตราช้าง” , บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จํากัด , บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด , บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จํากัด, บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) , บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.prfocus.co.th ติดต่อ 0837012838, 0917496938

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *