CSR

มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) และ ไทย-เอ็มซี ร่วมบริจาคเงิน 1.5 ล้านมอบให้แก่ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อสมทบในโครงการ “ปันสุขอิ่มใจ”

ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา (กลางขวา) ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นตัวแทน มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) จาก มร. โชอิจิ โอกิวาร่า (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานบริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด และ นายสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นผู้แทนส่งมอบ เพื่อสมทบทุนใน “โครงการปันสุขอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนสินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ ส่งมอบ ณ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา กล่าวว่า “ ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา, ด้าน สาธารณะกุศล, ด้านศาสนา และ ด้านศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจน กิจกรรมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม โดยขณะนี้ ได้จัดให้มี “โครงการปันสุขอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมา นำสินค้าอุปโภค-บริโภค ไปบริจาค มอบ “บะหมี่ซื่อสัตย์” มีดีที่ไม่มีผงชูรส จำนวนกว่า 3 ล้านซอง ส่งมอบให้กับผู้เดือดร้อนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงในจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นอกจากนี้ จะยังคงดำเนินโครงการปันสุขอิ่มใจต่อเนื่องไปอีก เนื่องจากยังมีประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนอีกเป็นจำนวนมาก ทางมูลนิธิฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด ให้การสนับสนุนสมทบเงินบริจาค จำนวน 1.5 ล้านบาท ซึ่งมูลนิธิฯ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนต่อไป”

นายสันติพงษ์ บูรณกฤตยากรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ ในช่วงระยะ 2 ปีที่ผ่านมา มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชนในสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีกิจกรรมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อาทิ สมทบทุน จำนวนกว่า 535,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลรวม 11 แห่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการให้บริการประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น ได้เห็นความตั้งใจในการทำงานช่วยเหลือประชาชนของ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ที่จัดโครงการปันสุขอิ่มใจ จึงประสงค์เข้าร่วมกับทางไทย-เอ็มซีสมทบทุน ในโครงการฯ รวมเป็นจำนวน 1.5 ล้านบาท โดยมั่นใจว่า เป็นอีกช่องทางที่จะให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อนได้เป็นอย่างดี”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *