การศึกษา

‘นศ.การบิน’ ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เติมทักษะ เปิดประสบการณ์ ‘บางกอกแอร์’

นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้าฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์ฝึกการบิน (สุโขทัย) จ.สุโขทัย เชื่อมความรู้ สัมผัสการปฏิบัติงานจริงอย่างมืออาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการการบิน

 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ RMUTT Sky Expedition – Explore and Expand your Aviation Knowledge with BATC ณ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์ฝึกการบิน Bangkokair  Aviation Training Center (BATC) จ.สุโขทัย เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนกับความรู้จากสถานประกอบการ ซึ่งในโครงการนักศึกษาจะได้เห็นของจริง เรียนรู้และสัมผัสกับบรรยากาศจริงอย่างมืออาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการการบิน

 โดยโครงการ RMUTT Sky Expedition ที่จัดขึ้นนี้มีระยะเวลาถึง 14 วัน นักศึกษาในสาขาจะได้เรียนรู้ เข้าชมในหลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น การบรรยายหัวข้อ “Aircraft General Knowledge เกี่ยวกับการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในเครื่องบิน การปฏิบัติของนักบินขณะทำการบิน รวมถึงกิจกรรมพิเศษ “Around the Airport Tour – Explore and Discover how the airport works” ที่ให้นักศึกษาได้เยี่ยมชมการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานภายในสนามบินสุโขทัย การทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ การสาธิตของหน่วยดับเพลิงสนามบินสุโขทัย เยี่ยมชมเครื่องบินฝึก Cessna 172S NAV III บริเวณลานจอดเครื่องบิน และการนำทางในอากาศ และเรียนรู้หลักการปฏิบัติของนักบินในขณะทำการบินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นบินจริง และที่สำคัญนักศึกษาจะได้ขึ้นสังเกตการณ์เที่ยวบินจริงกับครูการบิน รวมถึงทำการบินด้วยตนเองกับเครื่องฝึกบินจำลอง ถือว่าเป็นการเรียนเปิดประสบการณ์เพื่อเรียนรู้จริงกับมืออาชีพจากสถานประกอบการ

 ด้าน ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเสริมว่า นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน มทร.ธัญบุรี ไม่เพียงแค่เรียนหรือฝึกปฏิบัติที่เข้มข้นในมหาวิทยาลัยอย่างเดียว แต่ยังบูรณาการความร่วมมือกับสถานการณ์ประกอบการต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มทักษะหลายด้านทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างความเป็นมืออาชีพ ก่อนจะออกไปสู่โลกการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐานสากล รู้จักคิดวิเคราะห์งาน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรอบคอบและเป็นรูปธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *