ในประเทศ

เปิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จังหวัดปราจีนบุรี –นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย โดยมีรองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ นายวิรัช โหตระไวศยะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ให้การต้อนรับ โดยศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย ความร่วมมือการจัดตั้งโดย มทร.ธัญบุรี บริษัท วงศ์ไผ่ จำกัด และชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลบ้าน หอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้ชื่อ“โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตสุ่มไก่พรีเมี่ยม ของดี-ของฝากประจันตคาม”ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการชุมชน นำทีมอาจารย์ออกแบบโครงสร้างโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *