ในประเทศ

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ร่วมแถลงข่าวการปฏิรูปตำรวจ

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล รองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย พล.ต.อ.วุฒิชัย ศรีรัตนวุฒิ ประธานชมรมพนักงานสอบสวนพล.ต.อ,วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร นายกสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ที่ปรึกษาชมรมพนักงานสอบสวน ผศ.ดร.นพดล กรรณิการ์ ก.ต.ช.ผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ. Superpoll นายยิ่งชีพ อัชฌาสัย ผู้จัดการ ILaw ร่วมแถลงข่าวการปฏิรูปตำรวจ จัดโดยนายกสมาคมตำรวจ ร่วมกับนายกสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และประธานชมรมพนักงานสอบสวน ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *