การศึกษา

สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต จัดสัมมนาเรื่อง “โอกาส การค้า และการลงทุนบริษัทจีนในไทย”

          สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนา เรื่อง “โอกาส การค้า และการลงทุนของบริษัทจีนในไทย” ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และผู้อำนวยการ สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณา  ลอลือเลิศ ประธานกรรมการบริหาร นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง และ MR.Zhang  Jiasi  – Executive Director  บริษัท COFCO Biochemical (Thailand) และเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR จากบริษัทชั้นนำ ร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน  ณ ห้อง 1-301  อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *