การศึกษา

สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Sichuan Technology and Business University

          สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับรองอธิการบดี จาก Sichuan Technology and Business University ในการเดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยรังสิต และหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และด้านการแลกเปลี่ยนระยะสั้นในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *