การศึกษา

ม.รังสิต เปิดรับผลงาน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ ครั้งที่ 12

          สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย (CADDT) สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และสมาคมนักออกแบบกราฟิกไทย (ThaiGa) เป็นเจ้าภาพ และดำเนินการโดย วิทยาลัยการออกแบบ คณะดิจิทัลอาร์ต และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมวิชาการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ ครั้งที่ 12 (The 12th International Arts & Design Symposium; “Work in Progress –The Devil is in The Details”) เวทีระดับนานาชาติสำหรับนักวิชาการ นักออกแบบ และศิลปินจากสาขาต่างๆ โดยเปิดรับผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและการออกแบบ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2567 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพพิจารณาคัดเลือกในการจัดแสดงนิทรรศการ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงาน และติดตามข้อมูลได้ที่ www.workinprogress-symposium.design

The 12th International Arts & Design Symposium; “Work in Progress –The Devil is in The Details” Open for Work / Call for papers

          The symposium is hosted by Council of Arts and Design Deans of Thailand (CADDT), The Association of Siamese Architects under the Royal Patronage (ASA), The Royal Photographic Society of Thailand and Thai Graphic Designers Association (ThaiGa); operated by the College of Design, Faculty of Digital Arts, and the Faculty of Architecture, Rangsit University.

          The Symposium Committee is calling for work submission March 28th to April 5th, 2024, and Research paper submission during March 28th to April 25th, 2024. For more information, please see submission fee and details at www.workinprogress-symposium.design.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *