การศึกษา

สถาบันจีน-ไทย ม.รังสิต ให้การต้อนรับแขกจาก Polus International College ประเทศจีน

          สถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Polus International College มณฑลเสฉวน นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเดินทางเยี่ยมเยืยนมหาวิทยาลัยรังสิต และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรการออกแบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศและผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศาลากวนอิม (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *