การศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3 ปีซ้อน อันดับ 7 ของประเทศ อันดับ 111 ของโลก

เมื่อเร็วๆนี้ UI GreenMetric World University Ranking ได้ประกาศผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2022 จากจำนวน 1,050 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วม ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 3ปีติดต่อกัน และขยับมาเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศและอันดับที่ 111 ของโลก

ในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้คะแนนรวม 8,125 คะแนน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 2021ที่ได้รับการจัดอันดับที่ 8 ของประเทศและอันดับที่ 116 ของโลก คะแนนรวม 7,700 คะแนน  โดยมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นในทุกหมวดจากทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ 2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านที่ 3 การจัดการของเสีย  ด้านที่ 4 การจัดการน้ำ ด้านที่ 5 การคมนาคมขนส่ง และด้านที่ 6 การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม     

โดยในหมวดของ Setting & Infrastructure มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้คะแนนสูงที่สุดในประเทศเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากมหาวิทยาลัยในประเทศที่เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งหมด 47 มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีคนปัจจุบัน มีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDG) ครอบคลุมทั้ง 6 ด้านของ UI Green Metric ตั้งแต่เรื่องการเรียนการสอนและการวิจัย ไปจนถึงการทำงาน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

DCIM\100MEDIA\DJI_0963.JPG

โดยมีการนำระบบต่างๆที่สอดคล้องกับการจัดอันดับดังกล่าว เช่น การนำระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ (DOMs) มาใช้แทนระบบกระดาษทั้งหมด การประชุมแบบ E-meeting ทดแทนระบบการใช้กระดาษ ระบบ Digital Transcript รถไฟฟ้าเพื่อการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร ภายใต้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และภูมิทัศน์ที่สวยงาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *