ร้องทุกข์

เครือข่ายเด็กและเยาวชน ทำกิจกรรม “หักธงกาสิโน”

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่กระทรวงคมนาคม นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน พร้อมด้วยนายจิรกิตติ์ เหมหิรัญ เลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึงนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร ผ่านทางผู้แทนคณะทำงานกระทรวงคมนาคม เพื่อแสดงจุดยืนและยื่นข้อเสนอไม่สนับสนุนให้มีบ่อนกาสิโน ทั้งนี้เครือข่ายได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “หักธง และไว้อาลัย” เพื่อสื่อเชิงสัญลักษณ์ให้กรรมาธิการฯ แสดงความจริงใจและให้ความสำคัญกับการศึกษาผลกระทบและมาตรการป้องกันปัญหาจากพนัน มิใช่ศึกษาเพื่อปูทางกาสิโนถูกกฎหมาย

นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถาบันยุวทัศน์ฯพร้อมภาคีเครือข่าย ได้มีการติดตามปัญหาการพนันมาอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าการพนันมีส่วนทำลายอนาคตเด็กเยาวชน และบุคคลในครอบครัว ดังนั้นจึงมีความห่วงใยต่อกรณีที่คณะกรรมาธิการฯ มีการพิจารณาเปิดคาสิโนถูกกฎหมาย พนันออนไลน์ถูกกฎหมาย เพราะเป็นการเพิ่มพื้นที่การพนัน สร้างนักพนันหน้าใหม่ มอมเมาสังคม โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหรือถูกใช้ประโยชน์จากการพนัน และที่ผ่านมาพบว่าผู้ติดพนันส่วนหนึ่งมีภาวะซึมเศร้า เคยคิดฆ่าตัวตาย และอีกสารพัดปัญหาจากการพนัน ทั้งเรื่องปัญหาทางการเงิน หนี้สิน ความเครียด ครอบครัวแตกแยก ปัญหาลักขโมย ฉ้อโกง ปัญหาอาชญากรรม และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ส่วนความคุ้มค่าในมิติทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายผู้สนับสนุนบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการนำเสนอ ก็ยังมีข้อกังขาว่าสุดท้ายแล้วจะได้คุ้มเสียหรือไม่ เพราะการพนันทุกชนิดล้วนแต่สร้างผลกระทบต่อสังคมทั้งสิ้น ปัญหาเหล่านี้ไม่เคยมีรัฐบาลไหนเลยเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง คนติดพนันที่อยากเลิกก็ไม่มีที่พึ่ง กลายสภาพเป็นคนที่ล้มเหลวทางชีวิตและสังคม ทุกวันนี้แค่แก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเกินราคายังทำไม่ได้เลย บ่อนเถื่อน บ่อนออนไลน์ยังเกลื่อนเมือง การมาของกาสิโนจึงเป็นเพียงการเพิ่มพื้นที่พนันเข้ามาเท่านั้น

“สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ไม่ควรถูกมองข้าม แต่กลับพบว่า การตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) เห็นถึงความไม่จริงใจในการศึกษาผลกระทบจากการพนัน รวมถึงมาตรการและแนวทางในการป้องกันปัญหา จากเดิมที่เคยตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ แต่กลับควบรวมประเด็นนี้เข้ากับเรื่องอื่น โดยมุ่งศึกษาและให้ความสำคัญกับรูปแบบของธุรกิจ งบประมาณการลงทุน และพื้นที่ลงทุน มากกว่าการศึกษาผลกระทบจากการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เห็นได้ชัดว่าเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย โดยมุ่งหมายผลักดันการพนันเกือบทุกชนิดให้ถูกกฎหมาย ทั้งการพนันผิดกฎหมายที่มีอยู่ใต้ดินในปัจจุบัน การพนันออนไลน์ เกมการพนัน(Gaming) เป็นต้น โดยอ้างเหตุผลด้านดีเพียงด้านเดียว เช่น เรื่องการจัดเก็บภาษีเข้าประเทศ การแก้ปัญหาเรื่องบ่อนพนันใต้ดิน และป้องกันเงินรั่วไหลออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นเพียงข้ออ้างที่หยิบยกวาทกรรมสวยหรูเพื่อโน้มน้าวสังคมให้คล้อยตามสนับสนุนบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ทางเครือข่ายเห็นว่าการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายไม่ได้ส่งผลดีต่อประชาชนและสังคมโดยรวมของประเทศ อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมทางด้านกลไก มาตรการ หน่วยงาน ในการกับกับดูแลปัญหาและลดผลกระทบจากการพนัน จึงควรทุ่มเทเวลาและงบประมาณในการศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex ที่มีกาสิโนเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ) เปลี่ยนเป็นงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชนในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและคุ้มค่ามากกว่า” นายรวิศุทธ์ กล่าว

นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ ขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอ ดังนี้ 1. เครือข่ายไม่สนับสนุนบ่อนกาสิโน หรือพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทย และพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อลดการขยายตัวของการพนันที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ ครอบครัว และสังคม 2. ขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงจุดยืน และมีมาตรการที่ชัดเจนในแก้ปัญหา และมาตรการปกป้องเด็ก เยาวชน และประชาชนจากการพนันทุกรูปแบบ เช่น การแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 จัดตั้งคณะกรรมการหรือองค์กรที่มีอำนาจควบคุม กำกับดูแล และลดผลกระทบจากการพนันโดยเฉพาะ รวมถึงการปฏิรูปหน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบปรามให้เข้มแข็ง พร้อมทำงานช่วยเหลือปกป้องพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพนันออนไลน์ที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการพนันเพิ่มมากขึ้น3.ขอเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐบาล เร่งส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ เพื่อช่วยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ พัฒนาทักษะตนเองเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง ทั้งจากการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ อุบัติเหตุบนท้องถนน ยาเสพติด และการรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น 4. ทางเครือข่ายฯ ขอแสดงจุดยืนไม่เข้าร่วม หรือสนับสนุนการดำเนินการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร เนื่องจาก ไม่มีความจริงใจในการศึกษาผลกระทบจากการพนัน รวมถึงมาตรการและแนวทางในการป้องกันปัญหา ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลที่เชี่ยวชาญที่เข้าใจประเด็นและเป็นกลาง รวมถึงองค์กรภาคสังคมเข้าร่วมศึกษา พบทำแค่พอเป็นพิธีเพียงเพื่อให้ครบองค์ประกอบเท่านั้น ยืนยันว่าบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายไม่ก่อให้เกิดผลดีกับประเทศ มีแต่จะสร้างผลกระทบจากการพนันที่สูงขึ้นแก่ประชาชนในสังคม สูญเสียเวลา งบประมาณ ในการพัฒนาประเทศโดยเปล่าประโยชน์ และ 5. ขอเชิญชวนเพื่อนๆ เยาวชน ร่วมจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้มีนโยบายทำลายอนาคตของเราด้วยการมอมเมาจากการพนัน และร่วมแสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริง เพื่อกำหนดอนาคตของเราเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *