Sunday, June 16, 2024
Latest:

เกษตร

เกษตร

สวพส. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องหมายรับรอง การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 การทำเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องท้าทายความรู้ของพี่น้องชาวเกษตร ในการที่จะต้องบริหารจัดการความรู้และทรัพยากรที่มีเนื่องด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถใช้สารเคมีเกษตรหรือสารสังเคราะห์ใด ๆ ได้ ล่าสุด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2567 เป็นเครื่องหมายรับรอง การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เผา และไม่บุกรุกป่า สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน สวพส. ได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูง โดยการปรับระบบเกษตรจากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Read More
เกษตร

พรีอิโน เปิดตัว METTĀ  โครงการเชิงนวัตกรรมผสมผสานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เน้นยกระดับพื้นฐาน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและเป็นศูนย์กลางชุมชนเติบโตร่วมกัน

บริษัท พรีอิโน จำกัด (PREINO Co., Ltd.) เปิดตัวโปรเจกต์ METTĀ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ สร้างรายได้และอนาคตที่ยั่งยืนครอบคลุมโดยการใช้นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อทุกคน ตามความเชื่อที่ว่า “ใส่ใจมากขึ้น สร้างมรดกให้คนรุ่นใหม่”  พร้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลักดันแคมเปญปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ นายธนภัทร นวลมณี  ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท พรีอิโน จำกัด เปิดเผยว่า

Read More
เกษตร

มนทรีสวนป่า ธุรกิจออนไลน์ รายได้หกหลักต่อเดือน เติบโตในช่วงโควิด

               อีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังไปได้ดี ในช่วงยุคโควิด สร้างรายได้ถึงหกหลักต่อเดือน ให้กับ “มนทรีสวนป่า” ของสองพี่น้อง อรรถกร และ มนตรี เอี่ยมเจริญ ร้านขายพันธุ์ไม้ป่า กล้าไม้ป่าเศรษฐกิจกว่า 30 สายพันธุ์ โดยจำหน่ายทั้งออนกราวด์และออนไลน์ ซึ่งหน้าร้านตั้งอยู่ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดย

Read More