น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ จัดทำบุญใหญ่ทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงฯ-สมเด็จพระสังฆราช-บิดามารดาและครูบาอาจารย์

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดและประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมครอบครัว ได้จัดทำบุญทั้งกฐินและผ้าป่าทั่วประเทศ โดยกำหนดเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินหลวง กฐินราษฎร์ และผ้าป่า ประจำปี 2564 รวม 70 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา รวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พร้อมกับอุทิศบุญกุศลให้กับบิดา มารดา และครูบาอาจารย์  ตามรายชื่อวัด ดังนี้

วัดที่ 1 กฐิน วัดป่าคัมภีร์ จ.ขอนแก่น ในวันเสาร์ที่  23 ตุลาคม 2564 (เช้า)

วัดที่ 2 กฐิน วัดห้วยตะกั่ว จ.ขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 (บ่าย)

วัดที่ 3 กฐินประทานสมเด็จพระสังฆราช วัดขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 (เช้า)

วัดที่ 4 กฐินประทานสมเด็จพระสังฆราช วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (เช้า)

วัดที่ 5 กฐินประทานสมเด็จพระสังฆราช วัดชัยพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 (เช้า)

วัดที่ 6 กฐินพระราชทานในหลวงฯ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (เช้า)(วันเกิดมารดา คุณสุธีรา คัมภีรญาณนนท์)

วัดที่ 7 กฐินพระราชทานในหลวงฯ วัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง จ.ร้อยเอ็ด ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 (เช้า)

วัดที่ 8 กฐินวัดเขาสร้อยทอง จ.ชุมพร ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (เช้า)(ส่งผู้แทนเป็นประธาน)

วัดที่ 9 – 67 กฐินตกค้างประทานสมเด็จพระสังฆราช จำนวน 59 วัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดบูรพาราม จ.ปัตตานี ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (เช้า)

วัดที่ 68 ผ้าป่าประทานสมเด็จพระสังฆราช วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 (เช้า)

วัดที่ 69 ผ้าป่าประทานสมเด็จพระสังฆราช วัดพระธาตุศรีจอมทอง พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 (เช้า)

วัดที่ 70 ผ้าป่าประทานสมเด็จพระสังฆราช วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในวันพฤหัสที่ 16 ธันวาคม  2564 (เช้า)(วันเกิดบิดา พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์  ณ ตำหนักแดง)

ผู้ที่สนใจอยากจะร่วมถวายปัจจัยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี KTB เลขที่ 000-0-66325-5 (คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ – สำหรับทำบุญกฐิน 2564) และกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขาฯ เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรของกฐินหรือผ้าป่า ฝ่ายเลขาฯ 08 -1323 -9269 (สุดารัตน์), 08-4214-2002 (วัชรพงษ์) และ09-9003-5729 (จิราพัชร)

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #กฐิน #ผ้าป่า #ร่วมบุญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *