น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ มอบหน้ากากอนามัยชุมชนวัดนาคกลาง

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เดินหน้ามอบหน้ากากอนามัยให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยครั้งนี้ลงพื้นที่นำหน้ากากอนามัย ไปมอบให้กับชาวชุมชนวัดนาคกลาง ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 5 ล้านชิ้น โดยมี นายเสริฐศักดิ์ จินดาทิพย์ ประธานชุมชนวัดนาคกลาง เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ , คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ คุณบรรพต โพธิ์ทอง, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) และ คุณศศน์นัธ เทพกิจ นำหน้ากากอนามัย ไปมอบให้กับชาวบ้านชุมชนวัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 5 ล้านชิ้น

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า ตนและทีมผู้บริหารพอทราบถึงความเดือดร้อนของชุมชนวัดนาคกลางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างหนัก จึงรีบเดินทางนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับชาวชุมชนวัดนาคกลาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวชุมชนวัดนาคกลาง

“อยากให้คนไทยทุกคนรู้รักสามัคคีกันไว้ อยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินของพระพุทธศาสนา ใช้โอกาสนี้มาทำบุญให้เต็มที่ และอยากให้เด็กๆ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของชาติ” ผู้การฯ คัมภีร์ กล่าวทิ้งท้าย

นายเสริฐศักดิ์ จินดาทิพย์ ประธานชุมชนวัดนาคกลาง กล่าวว่า ชุมชนฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มาก มีผู้ติดเชื้อจำนวน 20  โดยแบ่งเป็นผู้หญิง 8 ราย ผู้ชาย 12 ราย และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย อย่างไรก็ตาม ตนในตัวแทนของชุมชนวัดนาคกลางต้องขอขอบคุณบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ที่ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับชาวบ้านในชุมชนวัดนาคกลาง

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #วัดนาคกลาง #ชุมชนวัดนาคกลาง #หน้ากากอนามัย #โควิด19 #Covid19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *