ข่าวดี !!!…. ขยายเวลารับสมัครส่งผลงาน My best mom ครั้งที่ 2 ตามคำเรียกร้อง

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ขอเชิญน้องๆ เยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ My best mom ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัลรวม 45,000 บาท

กติกาประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ My best mom ครั้งที่ 2

1. วาดภาพระบายสีในหัวข้อคือ แม่ที่ดีที่สุดของฉันเป็นอย่างไร?

2. ส่งผลงานประกวดมาที่บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ตามที่อยู่ด้านล่างเท่านั้น

3. ผลงานที่ส่งประกวดเข้ามา ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทางบริษัทจะทำการเก็บผลงานทุกชิ้นอย่างทรงคุณค่า

4. ขนาดกระดาษ A4-A2

5. เขียนชื่อจริง-นามสกุล อายุ ระดับการศึกษา แนบมาด้านกับผลงาน (เช่น เด็กชายสกาย พอเพียง อายุ 10 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)

รางวัลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยมีเงินรางวัลรวม 45,000 บาท แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. ระดับอนุบาล​​​​ตั้งแต่ 0-5 ปี

– รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลทุนการศึกษา​ 5,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 รับรางวัลทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รับรางวัลทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับรางวัลทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัล Popular vote รับรางวัลทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

2. ระดับประถมศึกษา​​​ตั้งแต่ 6-12 ปี

– รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลทุนการศึกษา​ 5,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 รับรางวัลทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รับรางวัลทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับรางวัลทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัล Popular vote รับรางวัลทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

3. ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวะศึกษา​​ตั้งแต่ 13-18 ปี

– รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลทุนการศึกษา​ 5,000 บาท  ​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 รับรางวัลทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รับรางวัลทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับรางวัลทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัล Popular vote รับรางวัลทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

ระยะเวลาการรับสมัคร

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564 ประกาศผลรางวัลภายในเดือน ธันวาคม 2564

สามารถส่งผลงานได้ที่

“ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ชั้น 10 เลขที่ 86 อาคารวินวินทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900” เบอร์ติดต่อ 0987469151

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *