SKYMED NEW GEN แจกหน้ากากอนามัยย่านจตุจักร

พนักงานบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN นำหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชนบริเวณโดยรอบสถานี BTS จตุจักร ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 1 ล้านชิ้นทั่วประเทศ เพื่อช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #หน้ากากอนามัย #แมส #Covid19 #โควิด19 #สู้ภัย #จตุจักร #BTS #ปันน้ำใจสู่สังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *