ผู้การคัมภีร์ รุดช่วยเหลือผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและจตุคาม

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ส่งชุดเฉพาะกิจ Golden Time ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ SkyMed NewGen เข้าแจกจ่ายหน้ากากอนามัย พร้อมกับจตุคามรามเทพ รุ่นร่มฉัตร 80 ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุม และเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ  ด้วยความห่วงใย โดยนายพิชชากร รัตนธารากุล หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ ได้กล่าวว่า

“ท่านผู้การและคณะผู้บริหารของบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมเพราะเชื้อโควิด-19 มีการแพร่ระบาดอย่างรุ่นแรงอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มาเข้าร่วมชุมนุม จึงมีนโยบายให้เข้าช่วยเหลือทุกฝ่ายเท่าที่ทางบริษัทฯ พอจะทำได้ รวมถึงให้ดูแลเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่เข้ามาปฏิบัติงานในช่วงเวลาชุมนุมด้วย โดยให้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ และนอกจากนี้ท่านผู้การยังได้ฝากองค์จตุคามรามเทพ รุ่นร่มฉัตร 80 มาแจกจ่ายด้วย เพื่อให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัย ประสพความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการอย่างง่ายดาย”

ทั้งนี้  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564  ที่ผ่านมา บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ได้นำหน้ากากอนามัยและจตุคามรามเทพ รุ่น ร่มฉัตร 80 ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ  โดยเฉพาะศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกด้วย

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #หน้ากากอนามัย #แมส #Covid19 #โควิด19 #ผู้การ #สถานีกลางบางซื่อ #วัคซีน #ชุมนุม #จตุคาม #ทหาร #ตำรวจ #เยาวชน #ชุดเฉพาะกิจ #ม็อบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *