ร่วมรายการระดมความคิดหาทางออกประเทศ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมรับเชิญออกอากาศสดรายการ สภาประชาชนแห่งชาติ เพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะทางออกประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยมีพระสมาน คัมภีรปัญโญ (ศรีงาม) เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้ร่วมรายการได้แก่ ทนายพัสไสว แก้วน้ำ รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติ ฝ่ายฆราวาส และทนายภิเศก อาจทวีกุล เลขาธิการสภาประชาชนแห่งชาติ ฝ่ายฆราวาส ณ ช่อง 13 สยามไทย

#SkyMed #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #คณะปวงชนชาวไทย #SkyMedNewGen #SkyTime #SkyCrop #สภาประชาชน #โควิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *