ประธานทำบุญฉลอง-ผ้าป่า

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมเป็นประธานงานทำบุญฉลองกุฏิวัดมหาธาตุและทอดผ้าป่าสร้างถนนที่สวนป่าสามัคคีธรรม อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ณ กุฏิคณะ1 วัดมหาธาตุ

#SkyMed #SkyCrop #SkyHerb #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyMediaProduction #SkyTime #คัมภีร์ #คัมภีรญาณนนท์ #สร้างความปรองดอง #คณะปวงชน #ผ้าป่า #วัดมหาธาตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *