ผู้บริหารเมืองเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานทอดกฐินวัดชัยพระเกียรติพร้อมชวนทุกคนทำบุญห่างไกลสิ่งไม่ดี

พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ บิดาผู้ก่อตั้งบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์(โพธิ์เงิน) และ คุณสุริยา โพธิ์เงิน รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหารเป็นตัวแทนของนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นประธานทอดกฐิน ณ วัดชัยพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า วันนี้ตนกับคุณพ่อ พลอากาศเอกธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ มาเป็นตัวแทนของนาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ในการเป็นประธานทอดกฐินที่วัดชัยพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตนรู้สึกยินดีและรู้สึกปลื้มปีติมาก รวมทั้งอิ่มบุญมากในการทอดกฐินในครั้งนี้ โดยเฉพาะได้เห็นญาติโยม พุทธศาสนิกชนหลายท่านที่เข้ามาร่วมในพิธี

“อยากจะฝากถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอเชิญชวนมาร่วมทำบุญในพิธีต่างๆ โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นงานทอดกฐินที่จะสามารถร่วมทำกัน ทั้งนี้ อานิสงค์ในการทอดกฐินรวมทั้งผลบุญที่ทำในวันนี้ขอส่งผ่านให้ถึงประชาชนทุกคน และนอกจากนี้ขอฝากถึงเยาวชนทุกคนในเรื่องของการทำความดี รวมถึงการเข้าร่วมทำบุญต่างๆ ถือเป็นการขัดเกลาจิตใจให้เป็นเยาวชนที่ดี และทำให้จิตใจผ่องใสป้องกันไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้”คุณธริชยากล่าวทิ้งท้าย

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #SkyHerb #GoldenTime #SkyMedCare #กฐิน #วัดชัยพระเกียรติ #เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *